Financieel verslag 2019

Saldo 1-1-2019    € 56,22      
inkomsten Passieconcert   uitgaven    
Subsidie    € 1.670,00   Musici    € 2.071,00
Bijdrage zangers  €     475,00   Drukwerk  €    381,52
Donateur    €       50,00   Huur toiletten  €    189,34
Sponsoren  €     401,00   Muziek opname  €    242,00
Kaartverkoop  € 1.396,90   koffie/hapjes  €    131,50
totaal    € 3.992,90  € 977,54      € 3.015,36
             
Inkomsten Kerstconcert     Kosten kerstconcert  
subsidie    €              -          
Bijdrage zangers  €     400,00   Musici    €1.607,75
Donateur    €     200,00   Drukwerk/muziek  €   448,22
sponsoren  €     356,00   huur kerk    €   200,00
kaartverkoop  € 1.824,60   muziek opname  €   242,00
        koffie/ hapjes  €   128,93
totaal    € 2.780,60  € 153,70      €2.626,90
             
Algemene kosten          
Bankkosten  €       99,00        
Femu    €       76,96        
Website    €       26,55        
KvK    €       50,82        
     €     253,33  € -253,33      
Saldo 31-12-2019    € 934,13