Financieel verslag


             
             
     ontvangen     uitgaven     
Jaarrekening 2017            
             
in kas 1 jan 2017          €     434,86  
inkomsten            
rente    €         1,39        
kaartverkoop    € 4.979,80        
fondsen    € 1.500,00        
sponsors    €     455,00        
vrienden    €       62,50        
koorleden    €     600,00        
           € 7.598,69  
             
Uitgaven tbv Johannes Passion 2017    
dirigent        €  1.100,00    
organist        €      850,00    
orkest        pm     
evangelist        €  1.000,00    
Sopraan        €  1.000,00    
Bas        €  1.000,00    
Reiskosten solisten      €      200,00    
BTW  6%  € 4.950,00    €      297,00    
             
Huur kerken        € 127,50    
Activiteitenkosten+ bloemen    €      214,82    
Ontwerpkosten flyers/affiches    €      121,00    
Drukwerk Affiches/flyers      €      391,07    
Drukwerk programmaboekjes    €      856,80    
Organisatiekosten      €      481,50    
           € 7.639,69  
Algemene kosten            
bankkosten Regiobank      €        46,15    
kosten Kvk        €        60,94    
website        €        26,55    
Femu (kopieer vergoeding      €        38,48    
kosten Rabobank        €      102,59    
           €     274,71  
             
In kas 31-12- 2017          €     119,15