ANBI

I. Algemene gegevens

Stichting Vrienden van De Witt Academy

Datum oprichting: 7 augustus 2008

KvK nr.: 24441035

RSIN: 819766331

Contactgegevens

Cornelis de Wittstraat 28

3311 GD Dordrecht

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestuursamenstelling

Mw. L. Hesper (voorzitter)
Mw. S. Kleingeld (secretaris)
Dhr. W.J. Louwaars (penningmeester)
Mw. G.M. den Hartog (concert coördinator) 

Ensembles

 • De Witt Academy
  Dit projectkoor bestaat sinds 2002. DWA legt zich hoofdzakelijk toe op muziek uit de barokperiode. 

 • De Witt Consort
  Dit is een selectie zangers en instrumentalisten uit DWA die o.a. solocantates en instrumentale werken uitvoert.

 • De Witt Close Harmony
  Dit dubbelkwartet is ontstaan tijdens de Coronacrisis 2020. DWHC legt zich toe op moderne/close harmony muziek.

II. Missie

De missie van De Witt Academy is tweeledig:

 1. het culturele leven van de Drechtsteden verrijken en verbreden op muzikaal gebied,
  middels het uitvoeren van minder courant repertoire (waarbij de nadruk ligt op werken uit de 17e en 18e eeuw met uitstapjes naar andere periodes), waardoor het aanbod in de Dordrecht (en de Drechtsteden) diverser wordt. Het betreft vooral vocaal repertoire. Het DWA-consort brengt hiernaast ook instrumentale kamermuziek uit voornoemde periodes.

 2. Het bieden van een podium voor amateur en (semi-)professionele zangers en musici
  DWA en dirigente Yvonne Peters hebben daarbij als doel de zangers technisch en muzikaal op een hoger niveau te brengen, met inachtneming van het onder 'Werkwijze' gestelde.

III. Werkwijze

Historische bronnen

Dirigente Yvonne Peters baseert zich voor haar interpretatie op grote voorbeelden in de historische uitvoeringspraktijk, zoals Gustav Leonhardt, Ton Koopman, Philip Herreweghe en anderen en op de bronnen. Er wordt gemusiceerd vanuit ‘Urtext’ bladmuziek.

Uitvoerenden

DWA kiest bewust voor een ‘kamerkoor’, bestaande uit 15 à 20 zeer ervaren amateurzangers  en (semi)professionele zangers. De instrumentalisten zijn veelal musici die zich hebben gespecialiseerd in stijlgetrouwe uitvoeringen. Het betreft hier zowel pas afgestudeerden als musici met een rijke ervaring. DWA Consort bestaat uit een kleine kern van De Witt Academy. Het richt zich op werken met kleine bezetting zoals solo cantates van Bach of instrumentale muziek als triosonates en suites.

Samenwerking

Voor eventuele grotere producties zoekt DWA de samenwerking met bestaande orkesten die zich eveneens baseren op de historische uitvoeringspraktijk; daarnaast gaat zij in op uitnodigingen tot samenwerking met anderen.

Voorbeelden van voornoemde samenwerking:

 • 2015: Uitvoering van Monteverdi’s ‘Mariavespers’ met Toonkunstkoor Dordrecht en barokorkest Guts.

 • 2016: Semi-geënsceneerde uitvoering van Purcell’s opera ‘King Arthur’ in samenwerking met regisseur Jan Stroeve.

 • 2017: Uitvoering van Bachs Johannes Passion met het Dordts Kamerorkest.

 • 2017: Bijdrage aan het Lutherjaar 2017 door het uitvoeren van een Bachcantate in het kader van een versperdienst van de Grote Kerk te Dordrecht.

 • 2018: Uitvoering van een Bachcantaten en een Bach motet in het kader van een versperdienst van de Grote Kerk te Dordrecht.

 • 2022: Uitvoering van muziek van H. Purcell en J. Blow in het kader van een versperdienst van de Grote Kerk te Dordrecht

Concerten     

DWA organiseert minimaal twee concerten per jaar. Daarnaast zijn er regelmatig concerten door het DWA-consort.

IV. Beloningsbeleid

De Stichting Vrienden van De Witt Academy heeft geen winstoogmerk. Wel heeft de Stichting een beperkte financiële reserve om eventuele financiële tegenvallers te kunnen opvangen.  
De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Alleen de dirigent en eventuele ingehuurde vocalisten en instrumentalisten ontvangen een financiële vergoeding.

V. Werkzaamheden "Vrienden van De Witt Academy"

De Stichting tracht de eerder omschreven doelen onder meer te verwezenlijken door:

 • het werven van sponsors, donateurs en vrienden

 • het organiseren van concerten

 • het opstellen en verspreiden van een nieuwsbrief en/of vriendenbrief

 • alle verdere activiteiten binnen de wet die de doelstellingen van de stichting ondersteunen.

Activiteiten in 2020:

 • Door de Coronacrisis is het geplande Passieconcert in april niet doorgegaan
 • Oktober - 3 korte concerten door het De Witt Consort in de Remonstrantse Kerk met max. 30 bezoekers, i.v.m. Coronamaatregelen

Activiteiten in 2021:

 • Door de Coronamaatregelen is het geplande Passieconcert in april 2021 niet doorgegaan.
 • Door ziekte van een musicus is het najaarsconcert 2021 op het laatste moment niet doorgegaan.

Activiteiten in 2022:

 • April - Passieconcert door De Witt Academy in de Remonstrantse kerk te Dordrecht, met muziek van J.S. Bach en G. Ph. Telemann
 • Mei - Concert door De Witt Consort in de Walkart kerk te Zeist met muziek van H. Purcell
 • Oktober – Besloten concert i.h.k.v. 125 jaars jubileum van de Remonstrantse gemeente, in de Remonstrantse kerk te Dordrecht. Muziek van H. Purcell, J. Blow e.a.
 • December – Kerstconcert door De Witt Close Harmony i.s.m. de Cantorij van de Remonstrantse kerk

VI. Financiering

De stichting heeft geen winstoogmerk en de bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

De concerten kunnen deels uit de kaartverkoop gefinancierd worden maar verder moeten de kosten gedekt worden door:

 • Bijdragen van de donateurs

 • Adverteerders in het programmaboekje

 • Andere sponsoren

 • Fondsen die dit soort culturele evenementen willen steunen, om deze te bereiken wordt mede gebruik gemaakt van de diensten van een fondsenwerver.

 • Bijdragen Koorleden

 • Subsidie Gemeente Dordrecht

Uitsluitend de dirigent en ingehuurde musici (orkestleden) worden voor een uitgevoerd concert betaald.

Financieel jaarverslag 2022