Over Ons

In 2002 nam Yvonne Peters het initiatief om tijdens de dienst op Goede Vrijdag met een achttal zangers en een aantal instrumentalisten de ‘Actus Tragicus’ van J.S. Bach uit te voeren.
De kerkenraad van de Remonstrantse Gemeente in Dordrecht steunde dit initiatief en daarmee werd de eerste uitvoering door de De Witt Academy een feit.
In 2007 werd de Stichting “Vrienden van De Witt Academy” opgericht, die een aantal randvoorwaarden schept – onder andere door middel van fondsenwerving en het benaderen van sponsors - waardoor de concerten van de DWA doorgang kunnen blijven vinden.
De De Witt Academy bestaat uit geschoolde zangers, die allen een grote koorervaring hebben. De bezetting is afhankelijk van de uit te voeren muziek.

Jaarlijks hebben wij gemiddeld twee projecten, in het najaar en in het voorjaar.
Het concert in het voorjaar is traditiegetrouw een passieconcert op Goede Vrijdag in de Remonstrantse kerk.
De najaarsconcerten zijn op wisselende lokatie in en rondom Dordrecht.